تبلیغات
کلبه ی "عشق و هستی" - خلاصه کتاب الفبای خودشناسی اثر دکتر پیمان آزاد
 
کلبه ی "عشق و هستی"
من آنروز را انتظار میکشم . . آنروز که بیایی . . حتی روزی که دیگر نباشم. . . باز هم انتظار می کشم
 
 
خلاصه کتاب الفبای خودشناسی اثر دکتر پیمان آزاد

خلاصه کننده: کامیار

- آتوریته چیست؟

هر کس و هر چیزی است که نمی گذارد ما مستقل فکر کنیم. در برابر تجربه کردن هایمان می ایستد. خود را بر ذهن ما تحمیل می کند و یا ما با او هم هویت می شویم.

- وجود غرور است که باعث می شود ما در همه جا نیاز داشته باشیم که خود را به شکلی اثبات کنیم.

- ما در بند علت ها هستیم.


به ادامه مطلب رجوع کنید.


- آتوریته چیست؟

هر کس و هر چیزی است که نمی گذارد ما مستقل فکر کنیم. در برابر تجربه کردن هایمان می ایستد. خود را بر ذهن ما تحمیل می کند و یا ما با او هم هویت می شویم.

- وجود غرور است که باعث می شود ما در همه جا نیاز داشته باشیم که خود را به شکلی اثبات کنیم.

- ما در بند علت ها هستیم.

- هدف، از نظر ما به دو نوع است :

الف: هدفی که پاسخ به ضرورت و نیاز های اصلیست. (پاسخ به من واقعی)

ب: هدفی که از من ایده آلی بر می خیزد.

- انواع من:

الف: من واقعی

ب : من ایده آل: دارنده صفات جدید به عنوان یک مرکز جدید ذهنی

- موفقیت: هماهنگی بین فلسفه زندگی، هدف و ذوق و سلیقه و توانایی می دانیم.

- موفقیت بی پایان یعنی زندگی کردن در عشق و مستی ناشی از غرق شدن در مطلوب.

- آیا تنها بودن و احساس تنهایی متفاوت است؟

بله، احساس تنهایی ناشی از احساس طرد شدگی است. ناشی از احساس ناخواستنی بودن است این احساس را در دوران کودکی پیدا می کنند که از طرف والدین سخت گیر خود مورد تحقیر و اهانت مداوم قرار می گیرند به انزوا پناه می بند. از خود تصویر ذهنی نامطلوب می سازند. در صورتی که تنها بودن برای انسان نرمال یعنی زمانی برای خلاقیت یا ورزش یا پاسخ دادن به نیازهای واقعی انسان می باشد.

- در زندگی انتظار داشتن از دیگران یک حماقت است. در زندگی بهتر است ما مسئول اعمال و گفتار خود باشیم. انرژی حیاتی خود را صرف برنامه های زندگی خود سازیم و سعی کنیم خود را با واقعیت های زندگی سازگار کنیم.

- زندگی کردن دور از واقعیت تنها به سرخوردگی و تحقق نیافتن خواسته های ما ختم می شود.

- انواع ترمزهای ذهنی:

الف) غرور و من کاذب

ب) احساس حقارت

ج) احساس گناه: احساس گناه از گذشته و عوالم آن

پ) عدم اعتماد به نفس و نداشتن قدرت ابراز وجود: با رها کردن من کاذب انسان تبدیل به خود واقعی می شود که در این حالت انسان دارای اعتماد به نفس واقعی می باشد.

- اعتماد به نفس یعنی شناخت مجموعه عوامل و پارازیتها که نمی گذارند ما راحت و طبیعی زندگی کنیم. همین؟ ؟ وقتی این عوامل و پارازیت ها را برداشتیم، خود به خود در حالت اعتماد به نفس قرار می گیریم .

- ما هر چه فکر کنیم همان هستیم چون ذهن ما خیالی بودن یا واقعی بودن را چندان تشیخص نمی دهید، در نتیجه می توانیم از این شیوه برای بهتر کردن ارتباط خود با دیگران استفاده کنیم.

- تقلید دو نوع است:

1- ما بیش از یک وسیله، در اختیار مقلد چیز دیگری نیستیم و این اصلا خوب نیست.

2- ما وسیله نیستیم، عامل انتخاب هستیم. تکامل ابزار تولید و خلاقیت این چنین تحقق پیدا کرده است.

- موفقیت: رضایت قلبی از زندگی و زندگی کردن است.

- ما نباید کمبود های درونی و بیرونی خود را با یک نگاه ارزشی در مقایسه با دیگران سنجش کنیم و از طرفی نباید با انتظار بی جا خود را دستخوش انتظارات و سنجش های دیگران کنیم ما بدهکار و موفقیت برای دیگران نیستی.

- ما نباید در مقابل جهالت بیایستیم و چنانچه فلسفه و دید ما در زندگی تغییر بکند، این مقاوت و ایستادگی در برابر جهل را به روشنگری و توضیح درباره جهل بدل می کنیم.

- مبحث ما ارائه و رسیدن به نسخه نیست، بلکه رسیدن به بصیرت است و از آن رسیدن به یک وحدت در نگرش و زندگیست.

- در مورد تفکرات ذهنی خود هیچ نوع قطعیت و تعصبی نداشته باشید، چون همین تعصب باعث انجام اعمال ناشایسته می شود.

- می بایست از بیرون به پدیده های مادی زندگی نگاه کرد و خود را وابسته به آن ها ندانیم. با آن ها هم هویت نباشیم تا بتوانیم واقعیت پدیده ها را ببینیم. نباید خود باخته مکتب و ایدوئولوژی خاصی شد.

- باید نارضایتی همیشگی خود را به نارضایتی خلاق بدل کنیم. نارضایتی که عامل جستجو های ماست و منشاء خلاقیت های ما.

- تفاوت معلم و اتوریته: معلم در آزادی کامل به شاگرد تدریس می کند و هیچ مطلقی را بوجود نمی آورد و تعصبی روی دانسته های خویش ندارد و شاگرد و آزادی و به کمک خلاقیت خویش پیشرفت می کند.

- زمانی که ما با داشتن تعصبات بی جا نسبت به عضو ثابت ذهنی یک اتوریته ایجاد می کنیم ناخود آگاه آزادی درونی خویش را صلب کرده ایم و متعاقب آن خلاقیت خویش را محدود می کنیم.

- برای خارج کردن فکرهای مزاحم باید تنها به آن توجه کرد تعقیبش کرد و به عبارتی به جای فرار به آن توجه کامل کرد و ریشه یابی کرد بدون زیر سوال بردن و گذاشتن چرایی برای آن. بعد از این حالت کم کم خودش از ذهن ما همانند دزدی که مورد تعقیب است خارج می شود.

- مراقبه یعنی فارغ شدن از مزاحمت های فکر، از دغدغه های ذهن آزاد شدن از فکر زاید و مزاحم، مراقبه یعنی با هستی یکی شدن ذوب شدن همگام بودن.

- با شناخت کثرت انسان از بحث و جدل دست بر می دارید و در می یابید بحث جایز نیست چون عالمی سرشار از تفاوت داریم نه مملو از اشتباهات. چون تمام این تفاوت ها یک واقعیت است نه حقیقت های ذهن هر کس.

- یکی از علت های گفت و گوهای اشخاص با خودشان به خاطر ترس درونی خودشان از بیان نظر در بین جمع می باشد این نشان دهنده ترس ما از قضاوت دیگران است و نشان دهنده رنج هاست که از احساس اجحاف به خود داریم. جامعه هر قدر بازتر باشد این گفت و گوها کمتر اتقاق می افتد گاهی ناشی از تنهایی دوران کودکی برای پر کردن این تنهایی بوده است .

- پذیرفتن واقعیت و آنچه هست موجب غرق نشدن در تخیلات و عالم خیال می شود.

- بار سنگین فرهنگ غلط است که نیروی انسان را تحلیل می دهد و درگیر مقدسات شدن انسان از این مدل است.

- آرایش زندگی ما در گروی زندگی با واقعیت و درک حقیقت هسات.

- لزومی ندارد همیشه انتظار خوشحال و خرسندی داشته باشیم، آدمی معجونی از شرایط و حالت ها و هیجانات و حساسیت های گوناگون است مهم است که با وضعیت روانی و عصبی خود کنار بیایم. این را بدانیم که همه وضعیت های با دوامی ندارند  و زود گذر هستند.

- انسان های ارزشی سیری ناپذیرند و تا لحظات واپسین عمر به دنبال اضافه کردن به دارایی های خویش هستند این نوع افراد برای بدست آوردن نشانه هایی ارزشی که در جامعه اعتبار آور است ارگانسیم بدن خویش را فدا می کنند.

- موفقیت به دو دسته تقسیم می شود:

الف) موفقیتی که قایم بر استعدادها و توانایی و ظرفیت ماست

ب) موفقیت به بهای استفاده بیشتر از ظرفیت و توانایی انسان باشد. هر زمان که بخواهیم خویش را اثبات کنیم ترس و اضطراب بهمراه آن می آید.

 


باشد این تلاش تأثیرگذاری هرچند کوچک در نگاه دوستان به زندگی و نحوه زندگی کردن داشته باشد.

 

آرزومند آرزوهایتان

کامیار

نوع سخن : كتاب خوب، 
برچسب ها :

فرستاده شده در تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392 :: از جانب : کامیار
محفل عشق و هستی
کلبه ی عشق و هستی تلاشی کوچک اما زیبا برای هر چه زیباتر شدن ایران، وطن زیبای ما می باشد. نکیسا تخلص مدیر محفل عشق و هستی (کامیار) هست. از دوستان گرامی که مایل به همکاری با این محفل هستند تقاضا می شود با مدیریت از طریق ایمیل تماس بگیرند.

مدیر وبلاگ: کامیار
راهنمای اصلی
سرفصل
اندوختگاه سخن
سخنان تازه
نویسندگان
پیوندها
برگه کناری
دیدگاه ها
نظرتون در مورد محتوای محفل عشق و هستی چیست؟

برچسبها
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
واپسین بازدید :
واپسین بروز رسانی :
جستجو
آگهی
كمك به كودكان سرطانی

     
     
     
    Lock saving script